KULLANIM KOŞULLARI’NA TABİ KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Üyenin yahut (Üyenin tüzel kişilik olması durumunda çalışanlarının), Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercilerince verilmiş resmi kimlik belgeleri üzerinde bulunan her türlü bilgi, yanında Telefon numarası, kullanıcı adı (nickname), avatar, GSM operatörü, e-mail adresi ve diğer benzer veriler, üyelik bilgileri, varsa Uygulama için kimliği doğrulamak ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolalar gibi verilerdir.
Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: ARLİVAWEB üzerinden gerçekleştirilebilecek memnuniyet anketi ya da benzer anket sonuçları, çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerikleri konusunda bilgi tutulmaksızın hangi tür mesajlar (text, video vb.) gönderildiği, tercih edilen kullanım dili, aktif olunan zaman aralıkları, kullanılan servislerin neler olduğu, ARLİVAWEB ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, ARLİVAWEB’e son giriş tarihi ve ARLİVAWEB kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri verilerdir.
Konum Verileri: Kullanıcıların (yaklaşık) konumları ile ilgili verileri kapsar. ÜYE’nin kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verisi ile birlikte yakındaki baz istasyonları ve Wi-Fi etkin noktalarını tanımlayan veriler ve IP adreslerinden çıkarılan konum verileri ile gezinti verileri buna dahildir.
Ödeme Verileri: ARLİVAWEB içi hizmet satın almanız halinde, ücret, fatura, fatura numarası, vergi miktarı ve ödeme yöntemi gibi ödeme bilgileridir. ARLİVAWEB hiçbir surette kredi kartı bilgilerini kaydetmez, saklamaz, barındırmaz.
Cihaz Verileri: ARLİVAWEB’in kullanıldığı Cihaz modeli, Cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi gibi verilerdir.
Yedekleme Verileri: Kullanıcıların talep etmeleri halinde, gerçekleştirmiş oldukları iletişim verileri ARLİVAWEBtarafından yedeklenebilecektir.
Rehber: telefon numaraları, kişi isimleri, soy isimleri ve ilişkin detayları dahil Kullanıcının cihazında saklanan Kişi Listesi.
Çerezler: Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır. Bir hesabınız varsa ve bu siteye giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır. Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır. Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

TOPLANAN VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel veriler, ARLİVAWEB tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir.

Kimlik Bilgisi: Kimlik bilgileri, kullanıcı kaydının oluşturulması, hata bildirimi, kontrol, operasyonel aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, şirket içi değerlendirme, promosyon, hizmet analizi, şikâyet yönetimi, müşteri anket süreçleri yönetimi gibi amaçlarla işlenmektedir.
Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Bu kişisel veriler, iş geliştirme, doğrudan veya dolaylı pazarlama, reklam, profilleme, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerinin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel aktivitelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hata bildirimi ve kullanım alışkanlıklarına dayalı olarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz ve iletişim için anonim halde (kullanıcıların kimliklerini belirlenebilir kılmaksızın) ve istatistiksel değerlendirme amacı ile işlenir.
Konum Verileri: Bu kişisel veriler, konum servislerinin denetimi ve kontrolü, yetkisiz ve hileli kullanımın kısıtlanması, ürün geliştirme ve strateji geliştirme amaçlarıyla işlenmektedir.
Ödeme Verileri: Bu kişisel veriler, fatura süreçlerinin ve ARLİVAWEB içi hizmet satın alan Kullanıcının ödeme bilgilerinin yönetimi, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim ve kontrol amaçlarıyla işlenmektedir. ARLİVAWEB hiçbir surette kredi kartı bilgilerini kaydetmez, saklamaz, barındırmaz.
Cihaz Verileri: Bu kişisel veriler, Uygulama’nın ve ilişkili hizmetlerin optimizasyonu ve cihazın Uygulama ve ayarları ile uyum içinde çalışmasının sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.
İletişim Verileri: Bu kişisel veriler, iş geliştirme, pazarlama, hizmet kalitesinin artırılması, yetkisiz ve hileli kullanımların tespiti için kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.
Yedekleme Verileri: Bu kişisel veriler, kullanıcının talebi üzerine iletişimin yedeklenmesi amacıyla işlenmektedir.
ARLİVAWEB, elde etmiş olduğu kişisel verileri toplulaştırabilmekte (aggregation) ve anonim hale getirebilmektedir (Böylece söz konusu veriler kullanıcıları belirli ya da belirlenebilir kılmamaktadır.) ARLİVAWEB, anonim hale getirilmiş verileri bilgi teknolojileri sistemlerinin test edilmesi, araştırma, veri analizi, ARLİVAWEB’in geliştirilmesi, yeni ürün ve özelliklerin geliştirilmesi, doğrudan veya dolaylı pazarlama, reklam, profilleme, ARLİVAWEB aracılığıyla gerçekleştirilen alımlar hakkında bilgi verilmesi gibi amaçlarla kullanabilmektedir.

VERİLERİN DEPOLANMASI VE İŞLENMESİ

ARLİVAWEB, elde etmiş olduğu kişisel verileri Avrupa Birliği dışındaki ülkeler dahil olmak üzere kullanıcının bulunduğu yargı alanı dışındaki ülkelere aktarabilir ve bu ülkelerdeki sunucularda saklayabilir. Söz konusu ülkeler kişisel verilerin korunması bakımından farklı koruma düzeylerine sahip olabilmekte ve dolayısıyla bazı durumlarda kullanıcının bulunduğu ülkeden daha az korumaya sahip olabilmektedir. ARLİVAWEB, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve işbu Politika ile uyum içinde işlenmesini temin etmek için gereken tüm makul önemleri almaktadır.

VERİLERİN PAYLAŞIMI

ARLİVAWEB, elde etmiş olduğu kişisel verileri aşağıdaki taraflarla paylaşabilir:

ARLİVAWEB ile aynı şirketler topluluğu içinde yer alan şirketler: ARLİVAWEB iştirakleri ya da ARLİVAWEB’in bünyesinde bulunduğu şirket ya da şirketler, iş ortakları, ticari olarak işbirliği içinde bulunduğu 3.şahıslar. Bu şirketler kişisel verileri ancak ARLİVAWEB’in işbu Politika doğrultusunda işleyebileceği şekilde işleyebilirler.

Hizmet sağlayıcılar, ortaklar, danışmanlar: ARLİVAWEB’e hizmet sağlayan, ARLİVAWEB ile pazarlama ve diğer ticari faaliyetlerde ortaklık ilişkisi yürüten, ARLİVAWEB’e danışmanlık hizmeti veren ya da ARLİVAWEB’in diğer ticari işlerinde birlikte çalışmakta olduğu üçüncü kişiler. ARLİVAWEB, kişisel verileri aynı zamanda pazarlama ve diğer iş ortaklarına ve kullanıcılara ilgilerini çekebilecek ürün ve hizmetler sunmayı teklif eden dikkatli bir şekilde seçilmiş diğer üçüncü kişilere aktarabilir. Söz konusu üçüncü kişiler, kişisel verileri ancak ARLİVAWEB talimatları ve kullanıcıların pazarlama tercihleri (uygulanabilir olduğu ölçüde) doğrultusunda işleyebilecek ve bu verileri güvenli bir şekilde saklamakla yükümlü olacaklardır.

Düzenleyici kamu kurumları, adli makamlar ve diğer kamu otoriteleri:ARLİVAWEB’in, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ya da kendi haklarını, mülkiyetini ya da üçüncü tarafların emniyetini korumak veya illegal bir faaliyeti ya da ARLİVAWEB ile ÜYE herhangi bir anlaşmanın ihlalini tespit etmek ve araştırmak amacıyla kişisel verileri paylaşmakla ya da aktarmakla yükümlü olduğu tüm idari ve adli makamlar.

ARLİVAWEB, SİTE kullanıcılarına ilişkin toplulaştırılmış istatistiksel verileri ve analizleri üçüncü kişilerle paylaşabilir. ARLİVAWEB bu şekilde paylaşılan veriler aracılığıyla, ARLİVAWEB tarafından paylaşılmadığı sürece, hiç kimsenin kimliğinin belirlenebilir halde olmayacağını beyan eder.